Přidat inzerát

Nabídka Poptávka

Zobrazit emailovou adresu u inzerátu

Souhlasím s Všeobecnými podmínkami a zveřejněním informací

Všeobecné podmínky

 • Pečlivě uchovejte číslo inzerce (je potřebné k následné identifikaci, nebo ke zrušení).
 • Vyplněním formuláře inzerce inzerující souhlasí se zveřejněním informací, které zadal. 
 • Inzerující je plně odpovědný za obsah, který zveřejní v inzerci.
 • Tato inzerce je bezplatnou službou občanům. Vkládání reklamy do inzerce je zakázáno!
 • Máte-li zájem o reklamu, kontaktujte nás na e-mailu televize@mitel-tv.cz. Ceník inzerce najdete zde.
 • Inzerující se zavazuje, že nebude zveřejňovat hanlivé, urážlivé a jinak nevhodné texty, které by odporovaly morálce, nebo zákonům ČR.
 • V případě, že nebude inzerát aktuální, je inzerující povinen odstranit inzerci na webu www.mitel-tv.cz (odkaz najdete v řádku vedle čísla inzerce).
 • Inzerující se zavazuje, že bude zveřejňovat pouze inzerci, která v jeho vlastnictví, nebo je jinak přímo spojena s jeho osobou.
 • Reklama na výdělečnou činnost nesmí být v inzerci zveřejněna! V připadě pokusu o zveřejnění reklamy v inzerci, bude reklama odstraněna bez dalšího upozornění!
 • Vložený inzerát bude zařazen na webové stránky zpravidla následující pracovní den po vložení. Do vysílání v kabelové televizi v následující smyčce. Uzávěrka je každý pátek do 8:00 hod.
 • Pokud inzerující nepožádá o stažení inzerátu, končí doba zveřejnění po cca 2 měsících od podání žádosti.
 • Není-li stanoveno jinak, řídí se veškeré podmínky zákony České republiky.