Televize MiTEL TV
RSS
cz

Překlad (translations)

Město Mimoň koupilo areál vepřína, který má nahradit průmyslová zóna

Město Mimoň koupilo areál vepřína, který má nahradit průmyslová zóna

Město Mimoň koupilo areál vepřína, který má nahradit průmyslová zóna

Město Mimoň koupilo areál vepřína, který má nahradit průmyslová zóna

Vedení města usilovalo několikrát o změnu zákona. Ing. Stanislav Baloun řešil problematiku i na půdě Senátu Parlamentu ČR, hlasovalo se i v parlamentu. Veškeré úsilí ale bylo marné.

Jako poslední možnost, jak zabránit negativním vlivům vepřína bylo celý areál koupit.

Městu se to nakonec podařilo a nyní se pracuje na přípravě areálu k vytvoření průmyslové zóny, která by dle slov hejtmana Libereckého kraje Martina Půty, mohla zásadně pomoci při řešení velkého obchvatu města Mimoně.


Jaký význam pro Mimoň má zrušení bývalého vepřína

Získali jsme areál velkovýkrmny prasat ve výběrovém řízení, které proběhlo obálkovou metodou. K výběrovému řízení rada města, které byla pro tento účel delegována kompetence zastupitelstvem, přistupovala z pohledu zájemce o pokračování velkochovu prasat, protože informace, jež jsme měli, svědčily o zájmu pokračovat v provozování vepřína. Poslední podnikatelé z Holandska a Německa uskutečňovali přístup odpovídající vykořisťování území způsobem, jak se tomu děje v chudých zemích globalizovaného světa. Přivezli suroviny, odvezli výrobky a na území zanechali odpady a to, co se jim nehodilo. Naším cílem bylo uspět a neumožnit již nikdy velkochov prasat, kterým by byl znehodnocován život a podnikání v Mimoni, a naopak získat do vlastnictví plochu významnou pro budoucí rozvoj.

Po získání areálu činíme kroky k jeho převedení do průmyslové zóny. Nejprve musí být sejmuta veškerá povolení a omezení založená do územního plánu. V této souvislosti proběhla jednání s cílem vyjasnit podmínky odstranění integrovaného povolení pro chov prasat a zrušení ochranného hygienického pásma, které je vymezeno kružnicí o poloměru 800 m od centra areálu. V tomto prostoru nesmí podnikání mít negativní vliv na chov prasat a nesmí zde být žádná bytová zástavba. Paralelně probíhá řízení o změně územního plánu, jehož cílem je speciální zemědělskou funkci zrušit a nahradit ji průmyslovou. Nejpozději do konce června 2017 budou všechna řízení ukončena. Současně se hledají možnosti prodeje zařízení, které může sloužit pouze k chovu prasat, a je pro budoucí využití areálu nepotřebné.

Město se stalo vlastníkem budoucí průmyslové zóny o ploše cca 87 tis. m2, která není zatížena ochranou ZPF, ochrannými pásmy infrastruktury, je vybavena automobilovou váhou do 50 t, má vlastní zdroj vody na úrovni pitné, vlastní trafostanici, nachází se ve vzdálenosti cca 60 m od středotlakého plynovodu a má vazbu na železniční vlečku, která je nedaleko. Uskutečnili jsme jednání na CzechInvestu, s cílem získat pomoc při vyhledávání významného investora. Areál je zařazen do veřejné a neveřejné databáze této společnosti vedené pod www.brownfieldy.cz. Bylo nám doporučeno nepospíchat s rozprodejem a rozparcelováním areálu k dílčímu využití a dát čas pro hledání využití po zveřejnění nabídky na uvedeném portálu. Vedle toho se snažit o rozšíření plochy průmyslové zóny a jednat s vlastníky sousedních pozemků o společném postupu. Po volbách do nového krajského zastupitelstva jsme též informovali hejtmana Libereckého kraje pana Půtu o získání areálu a záměru jeho budoucího využití. Shodli jsme se, že nová průmyslová zóna ovládaná městem posílí argumentaci pro řešení tranzitní dopravy v Mimoni obchvatem.

Rozhodnutí o získání rozsáhlého areálu bývalé velkovýkrmny prasat má pro naše město strategický význam. Po roce 1989 v Mimoni postupně zkrachovala většina podniků a radikálně poklesla nabídka pracovních příležitostí. Většina občanů za prací dojíždí. Město nemělo dosud k dispozici žádný nástroj, jímž by mohlo lákat významnější investory, kteří by přišli s nabídkou zaměstnanosti. V posledních 10 letech se vyskytlo několik zájemců, ale vyžadovali rychlé jednání a ucelenou plochu pro umístění svého podnikatelského záměru, kterou město nabídnout nikdy nemohlo.

Aktivní přístup, jímž se podařilo do Mimoně získat investice, které přispěly ke zlepšení vzhledu a zvýšení úrovně technické infrastruktury města, se nám v minulosti vždy vyplatil (ČD – oprava vlakového nádraží, LBC kraj – humanizace Husovy a Pražské a okružní křižovatky, SVS – rekonstrukce vodohospodářské infrastruktury spojená s opravami ulic a chodníků). Vytvořením rozsáhlé průmyslové zóny, kterou město ovládá, vzniká nová šance posílit spádovost v oblasti pracovních příležitostí a vrátit Mimoni důstojné postavení v rámci Českolipska. Lze uvažovat o dvou směrech využití, kterými může nová průmyslová zóna přispět k rozvoji města. Jedním je šance přesunout sem činnosti, které nejsou v souladu s funkcí bydlení, a na jejich místě vytvořit nové příležitosti pro bydlení a služby s ním související (například středisko SČVK na dolním sídlišti pod Ralskem, sběrné suroviny pod Křížovým vrchem, areál kasáren). Druhým a významnějším jsou nové podnikatelské činnosti, pro které je nutné provést přípravu, jež investory osloví. Je to běh na delší trať, ale má jasný cíl.

Ing. Stanislav Baloun

místostarosta města

Datum vložení: 5. 12. 2016 8:00
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2023 12:13
Autor: Správce Webu

Reportáže

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
3
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
3
13
2
14
3
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
3
21
3
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
3