Televize MiTEL TV
RSS
cz

Překlad (translations)

Zastupitelstvo města Mimoň 2020-03

Zastupitelstvo města Mimoň 2020-03

Program jednání:

Zastupitelstvo města Mimoň 2020-03

Záznam ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 23. dubna 2020. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

 1. Zahájení
 2. Volba ověřovatelů zápisu
 3. Projednání a schválení programu jednání
 4. Prodej, pronájem, záměry zveřejnění pozemků – nemovitosti: a) Bezúplatné nabytí části pozemku pč. 4372/2 – lokalita bývalý vepřín b) Prodej pozemku parc.č. 2527, lokalita Ralská, BKS c) Nabídka prodeje pozemků – lokalita vedle závodiště – Dubinka d) Záměr prodeje pozemků – tzv. bažantnice e) Prodej pozemků v rámci akce „Humanizace Husova, Tyršovo nám., Pražská“
 5. Zařazení území města Mimoň do působnosti LAG Podralsko (2021–2027)
 6. Návrh podání žádosti o dotaci – IROP, 78.výzva – Energetické úspory v BD III
 7. Rozpočtové změny: a) ZR – měření kvality ovzduší b) ZR – navýšení neinvestičního příspěvku Kultura p. o. c) ZR – Rekonstrukce ulice Široká d) ZR – Kovošrot, ukončení provozu SD, odkoupení majetku
 8. Žádost o dotaci – podpora výstavby RD – J. H.
 9. Výroční zpráva MěÚ Mimoň za rok 2019
 10. Zápis z jednání kontrolního výboru
 11. Zápis z jednání finančního výboru
 12. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 13. Žádost o dotaci – TJ Jiskra Mimoň – Projekt „Doprava a rozhodčí 2020“
 14. Finanční dar – TJ Jiskra – Systém automatické závlahy
 15. Zrušení květnového jednání zastupitelstva
 16. Diskuze
Datum vložení: 27. 4. 2020 8:00
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2023 12:13
Autor: Správce Webu