Televize MiTEL TV
RSS
cz

Překlad (translations)

Zastupitelstvo města Mimoň 2022-05

Zastupitelstvo města Mimoň 2022-05

Záznam z jednání

Záznam z 5. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 23. června 2022. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Projednání a schválení programu jednání
 3. Směna pozemků, směnná smlouva - úprava
 4. Prodej pozemku pč. 2121, 2125 a 2124 v k.ú. Mimoň – lokalita Husova ul.
 5. Směna pozemků s Římskokatolickou farností
 6. SVS - vodovod CL 039004 Mimoň - Hradčany - kupní smlouva
 7. Směrnice ZM – Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň
 8. Zásady prodeje a pronájmu nemovitostí v majetku města Mimoň v upraveném znění.
 9. Darovací smlouvy - RD Vranovská alej
 10. Prodej podílu 10/12 z pozemku pč. 1920 v k.ú. Mimoň
 11. Finanční dar – Hospic sv. Zdislavy
 12. ZR č. 9 - Finanční dar na zvony pro kostel sv. Petra a Pavla v Mimoni
 13. Změna rozpočtu č. 5 - projektová dokumentace na ústřední vytápění DPS Pražská
 14. Změna rozpočtu č. 10 – příjem dotace na akci „Zřízení vegetačních ploch lokalita u Mitexu Mimoň“
 15. Změna rozpočtu č. 11 - akce „Revitalizace náměstí 1. máje, Mimoň“
 16. Změna rozpočtu č. 12 – bytová zástavba u MITEXU
 17. Změna rozpočtu č. 13 - Navýšení provozního příspěvku pro Zahradnictví Mimoň
 18. Splátkový kalendář na úhradu faktury
 19. Splátkový kalendář na úhradu škody dle pravomocného Rozsudku jménem republiky
 20. Závěrečný účet za r. 2021
 21. Účetní závěrka za r. 2021
 22. Aktualizace Střednědobého výhledu rozpočtu
 23. Dodatek č. 1 ke smlouvě o úvěru č. 0633226149/LCD ze dne 27. 4. 2021 uzavřené s Českou spořitelnou, a. s.
 24. Vydání Změny č. 9 Územního plánu Mimoň Zastupitelstvem města Mimoň
 25. Zastavení exekuce - J.M.
 26. Darovací smlouva - Boží hrob
 27. Smlouva o dílo - pořízení nového LHP
 28. Závěrečný účet - Mikroregion Podralsko
 29. Termíny jednání zastupitelstva města na 2. pololetí roku 2022
 30. Zápis z jednání kontrolního výboru
 31. Zápis z jednání finančního výboru
 32. Zpráva o kontrole plnění usnesení
 33. Změna rozpočtu č. 14 - Autobusové zastávky
 34. Diskuze
Datum vložení: 9. 8. 2022 14:47
Datum poslední aktualizace: 27. 1. 2023 12:13
Autor: Správce Webu

Reportáže

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
3
8
2
9
2
10
4
11
2
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
4
18
3
19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
3
25
3
26
2
27
4
28
2
29
2
30
2
1
2
2
2