Televize MiTEL TV
RSS
cz

Překlad (translations)

Zastupitelstvo města Mimoň 2023-03

Zastupitelstvo města Mimoň 2023-03

Záznam z jednání zastupitelstva

Záznam ze 3. zasedání Zastupitelstva města Mimoň, které se konalo dne 16. března 2023. USNESENÍ ke stažení ZDE.

Program jednání:

 1. Volba ověřovatelů zápisu
 2. Projednání a schválení programu jednání
 3. Záměr prodeje části pozemku pč. 1400 a části pozemku pč. 1390 v k.ú. Mimoň
 4. Odkoupení pozemků pč. 433/1 a 433/3 v k.ú. Vranov pod Ralskem - Srní potok a změna rozpočtu č. Z04
 5. Záměr prodeje částí pozemku pč. 1626 v k.ú. Mimoň - lokalita pod praktickou školou - Letná na zahrádky
 6. Schválení určeného zastupitele spolupracujícího s pořizovatelem při pořízení změn Územního plánu Mimoň
 7. Vydání Změny č. 11 Územního plánu Mimoň Zastupiteltvem města Mimoň
 8. Žádost o finanční dar a změna rozpočtu č. Z05 - M.N.
 9. Žádost o finanční dar změna rozpočtu č. Z06 - Kompakt spol. s.r.o.
 10. Žádost o individuální dotaci a změna rozpočtu č. Z07 - Junák - Rekonstrukce střech loděnic
 11. Žádost o individuální dotaci a změna rozpočtu č. Z08 - Svaz tělesně postižených Mimoň
 12. Změna rozpočtu č. Z09 - neinvestiční příspěvek pro ZŠ Mírová
 13. Změna rozpočtu č. Z10 - rekonstrukce bývalé ubytovny Falcon na DPS
 14. OZV - o regulaci hlučných činností
 15. OZV - konzumace alkoholu na veřejných prostranstvích
 16. OZV - o pohybu psů
 17. Zápis z jednání kontrolního výboru
 18. Zápis z jednání Finančního výboru
 19. Ukončení revolvingového úvěru
 20. Diskuze
Datum vložení: 20. 3. 2023 14:30
Datum poslední aktualizace: 20. 3. 2023 14:30
Autor: Správce Webu