Televize MiTEL TV
RSS
cz

Překlad (translations)

ČEZ Distribuce a Lesy ČR chtějí společně předejít výpadkům elektřiny, dohodly se na spolupráci

ČEZ Distribuce a Lesy ČR chtějí společně předejít výpadkům elektřiny, dohodly se na spolupráci

Tisková zpráva:
Memorandum o spolupráci podepsali 6. dubna členové představenstva ČEZ Distribuce Radim Černý a Martin Molinger a generální ředitel Lesů ČR Dalibor Šafařík.

Obě společnosti letos připraví metodiku, podle níž budou postupovat při údržbě venkovních vedení a dalšího distribučního zařízení. Cílem je minimalizovat výpadky elektřiny kvůli stromům, které mohou při silném větru dopadnout na elektrické vedení. Takovým případům je třeba předcházet, nově nastavené procesy ocení odběratelé z řad domácnostní i firem, ale pozitivní dopad to bude mít i na prvky kritické infrastruktury státu.

„Tuto výjimečnou dohodu je nutné vnímat jako důležitou spolupráci, jejímž účelem je navýšení ochrany společných zájmů ve smyslu zavedení efektivnějších postupů při zajišťování bezpečnosti a spolehlivosti dodávek elektřiny. Samozřejmostí je pak promítnutí tohoto nemalého úsilí do dlouhodobého horizontu, kdy finálním příjemcem bude konečný odběratel,“ řekl generální ředitel ČEZ Distribuce Martin Zmelík.

Jedná se o historicky první dohodu o spolupráci, která vznikla mimo jiné jako reakce na evidovaný výskyt meteorologických abnormalit. Obě společnosti jdou nad rámec zákonných povinností, kdy cílem je nejen navýšit ochranu distribučního zařízení, ale i provádět operativní kontrolu spojenou s nápravnými opatřeními za účelem eliminace škod způsobené pády stromů rostoucími mimo ochranná pásma vedení.

„V ochranných pásmech vysokého a velmi vysokého napětí budeme důsledně dbát na zpracování nestabilních stromů v dopadové vzdálenosti od distribučního vedení, které se mohou na okraji porostů vyvrátit či zlomit,“ uvedl generální ředitel Dalibor Šafařík.

Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2023 9:23
Autor: Správce Webu