Televize MiTEL TV
RSS
cz

Překlad (translations)

Prohlášení Reného Havlíka, ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, a hejtmana Martina Půty k úmrtí Jakuba Šepse

Prohlášení Reného Havlíka, ředitele Krajského úřadu Libereckého kraje, a hejtmana Martina Půty k úmrtí Jakuba Šepse

Tiskové prohlášení - Krajský úřad Libereckého kraje

Začátkem minulého týdne zemřel Jakub Šeps, vedoucí oddělení cestovního ruchu Krajského úřadu Libereckého kraje.

„Mé myšlenky jsou s rodinou Jakuba Šepse. K této tragédii jsme se dnes jako politické vedení sešli s panem ředitelem Havlíkem na pravidelné poradě uvolněných radních a požádali jsme ho o prověření čerpání přesčasových hodin a využívání fondu pracovní doby u zaměstnanců krajského úřadu. S analýzou se chceme důkladně seznámit. Požádal jsem inspektorát práce, aby na Krajském úřadu Libereckého kraje provedl kontrolu s důrazem na dodržování zákoníku práce a toho, zdali zaměstnavatel plní všechny své povinnosti vůči zaměstnancům. Pan ředitel nás informoval, že nabídka psychologické pomoci ze strany kraje funguje směrem k zaměstnancům dlouhodobě. Nyní pan ředitel Havlík a vedoucí jednotlivých odborů tuto možnost zopakují všem zaměstnancům,“ uvedl hejtman Libereckého kraje Martin Půta.

„Úmrtí Jakuba Šepse mě nesmírně zasáhlo. Nešťastná událost mě velmi mrzí a já vyjadřuji hlubokou soustrast Jakubově rodině a jeho blízkým. Nyní v mediálním prostoru, na sociálních sítích a mezi lidmi, kteří Jakuba Šepse znali osobně nebo se s ním alespoň nakrátko setkali, rezonuje především jeho dopis na rozloučenou a já cítím povinnost se k jeho obsahu, jakožto ředitel krajského úřadu, vyjádřit.

Celou událost na odboru kultury, památkové péče a cestovního ruchu jsem okamžitě prověřil. Z jednání s vedoucím, panem Reném Brožem, a také celým odborem jednoznačně vyvstalo, že k žádné šikaně nebo bossingu na tomto odboru nedochází a nikdy nedocházelo. Ona nešťastně formulovaná komunikace mezi oběma kolegy je výsledkem vypjaté situace v době, kdy se Jakub Šeps dozvěděl, že se vrací na jeho místo kolegyně po mateřské dovolené. Část veřejnosti by pana Brože nejraději viděla jako strůjce a příčinu Jakubova konání. Tak to ale není, byl to souběh mnoha faktorů, osobního nastavení a životních událostí. Proto, prosím, nevynášejme soudy, nelynčujme nikoho ani se k tomu nenechme davem přinutit.

Zadal jsem audit, který situaci nejen na zmíněném odboru, ale i na celém krajském úřadu, ještě jednou důkladně prověří. Je potřeba zdůraznit, že krajský úřad má svoje vlastní mechanismy, které mají za cíl nabídnout pomoc každému, kdo o ni požádá. Máme schránku důvěry, pravidelně zadáváme audity prověřující, zdali nejsou úředníci přetěžování, nabízíme také odbornou a podpůrnou psychologickou pomoc. Snažíme se také podporovat psychohygienu zaměstnanců školeními, motivací a dalšími kroky. Toto všechno ještě jednou všem zaměstnancům připomeneme.

Vytíženost zaměstnanců a práce na všech krajských odborech není rovnoměrná, co se týká úkolů, objemu a její nárazovosti. Nikdy se tak nedá srovnat výkon přenesené působnosti v zákonných lhůtách s prací pro samosprávu. Tam jsou úkoly operativní, termínované a často velmi nahodilé z různých oblastí, zkrátka dle potřeb samosprávy kraje.

Případ Jakuba Šepse je tragédií mladého lidského života. Jakub bohužel neviděl jeho smysl jinde než v práci. Jiné místo vedoucího oddělení cestovního ruchu na dobu neurčitou úřad nemá, o nabízené místo pan Šeps neměl zájem. Děláme pro zaměstnance opravdu mnoho a myslím si, že jsme férový zaměstnavatel. Budeme nadále pracovat s psychohygienou zaměstnanců tak, abychom jim v obtížných situacích vždy nabídli pomocnou ruku,“ dodal René Havlík, ředitel Krajského úřadu Libereckého kraje.

Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2023 9:23
Autor: Správce Webu