Televize MiTEL TV
RSS
cz

Překlad (translations)

Zprovoznění stavby Silnice III/268834 Brniště – Jablonné v Podještědí 1. etapa

Zprovoznění stavby Silnice III/268834 Brniště – Jablonné v Podještědí 1. etapa

Společnost Metrostav Infrastructure a.s. předala do provozu stavbu 1. etapy modernizace silnice mezi obcemi Brniště a Jablonné v Podještědí.

Rekonstruovaný úsek silnice, včetně mostu přes železniční trať, byl pro veřejnost otevřen ve středu 27. 9. 2023.

 Tisková Zpráva: Krajský úřad Libereckého kraje

V rámci 1. etapy stavby došlo ke kompletní opravě silnice v úseku mezi obcemi Velký Grunov (součást obce Brniště) a Valtinov, samotná výstavba pak byla z důvodu nutné zimní přestávky rozdělena na dvě fáze. Celá stavba zahrnovala také výstavbu tří opěrných zdí o délkách 15, 42 a 53 metrů, 11 propustků a rekonstrukci dvou mostů. Na mostním objektu ev. č. 26834-5 došlo k sanaci stávajících opěr a nosníků a k realizaci nové roznášecí desky a říms. Most ev. č. 26834-6 přes železniční trať Česká Lípa – Liberec byl kompletně zbourán a nahrazen novým mostem s unikátní technologií výstavby z prefabrikovaných dílů, tzv. LEGO most.

První fáze stavby, zahrnující frézování a sanaci vozovky a následnou pokládku nového asfaltového povrchu na 1,8 km dlouhém úseku mezi Velkým Grunovem a Brništěm, probíhala od 29. 7. 2022 do 19. 12. 2022. V rámci této fáze byly také zbudovány tři opěrné zdi a devět propustků.

Druhá fáze stavby, spojená s rekonstrukcí 1,4 km dlouhé silnice mezi Brništěm a Valtinovem, probíhala v termínu 27. 3. 2023 až 27. 9. 2023.

„Celková cena stavby činila 75 milionů korun, investorem byl Liberecký kraj. Jednalo se o poměrně komplikovanou rekonstrukci, při které byl stavebně nejsložitějším objektem most ev. č. 26834-6, který byl zcela nahrazen mostem novým, postaveným z prefabrikovaných dílů. Letos máme na rekonstrukce silnic 1,18 miliardy korun a já jsem rád, že tím plníme závazek vůči občanům kraje, a to o povrchy silnic a kvalitu mostů co nejlépe pečovat,“ dodal Jan Sviták, statutární náměstek hejtmana Libereckého kraje pro resort dopravy.

„V první fázi byla postavena silnice v úseku Velký Grunov – Brniště, kde byly postaveny tři opěrné zdi, z nichž dvě musely být modifikovány vzhledem k vedení nadzemních sítí. Ve druhé fázi byl postaven úsek Brniště – Valtinov. Zde byla nejsložitější výstavba mostu ev. č. 26834-6 přes železniční trať. Technologie výstavby opěr z prefabrikovaných dílců byla přizpůsobena minimalizaci doby výluky na trati. Jedná se o unikátní technologii navrženou projektantem, kdy montáž opěr musela proběhnout během pěti dnů. To se nám nakonec také díky dobré přípravě stavby podařilo,“ dodává za zhotovitele oblastní ředitel Metrostav Infrastructure, Ing. Bohumil Rohn.

Datum poslední aktualizace: 19. 10. 2023 9:23
Autor: Správce Webu

TISKOVÉ ZPRÁVY

Kalendář akcí

Po Út St Čt So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
3
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
3
13
2
14
3
15
2
16
2
17
2
18
2
19
2
20
3
21
3
22
2
23
2
24
2
25
2
26
3
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
2
2
2
3
2
4
3